Wetten inzake gegevensbescherming

Documentaire maken

Daarom vertaal ik televisie-, radio- of televisieprogramma’s in een documentaire voor een Europees publiek. En ik doe dit in de meeste gevallen om redenen van gegevensbescherming.

Ik schrijf bijvoorbeeld het script, en neem vervolgens contact op met de producent via het agentschap van de producent. Dit voorkomt elke vorm van belangenverstrengeling, bijvoorbeeld een belangenconflict tussen de producent en de vertaler. De vertaler werkt voor de producent, en de producent werkt voor de gegevensbescherming, zodat er geen belangenconflict is. Ook wanneer de vertaler in een ander land werkt, zal hij of zij de beginselen van gegevensbescherming aan de producent uitleggen.

De vertaler werkt vanuit de dienst in kwestie. De volgende produktie zal betrekking hebben op het bouwen van een dienst waarbij de klant reeds over een databank beschikt. Dat zijn de twee soorten bedrijven waar gegevensbescherming een punt van zorg is. Een derde type zijn bedrijven waar de klant een speciale dienst nodig heeft.

Translator’s Output:

Documentaire:

Informatie over het communicatieproces van begin tot eind. Bijvoorbeeld scripts, locaties, aandachtspunten, fouten, succes en mislukking.

kenmerken van de wetgeving inzake gegevensbescherming in het land van herkomst van de cliënt.

Details over de organisatie van de kantoren van de cliënt.

Details van de compilatie van de database om hergebruik op verschillende platforms mogelijk te maken.

Details voor statistische analyse.

Real-life verhalen van het proces. Er kan geen script zijn zonder actie.

Kenmerken van het publiek waarop de documentaire is gericht. Dit kan zowel economisch als etnisch zijn.

Nodig is alles wat je nodig hebt voor je film, hoe groot of klein ook, want ik handel alleen in documentaire producties. Het is een fantastische kans om gegevensbeschermingsrechten te onderzoeken (uitzoeken welke rechten al dan niet van toepassing zijn, is moeilijk gebleken), big data te bekijken en te begrijpen hoe het internet ons leven verandert. In het bedrijfsleven zijn communicatie, data-analyse, restaurantonderzoek, data-analyse, operationeel begrip van systemen, software-ontwerp, data mapping, netwerken, data-nieuwsbriefproductie, financiële rapportage, isolatie, corpwash en merchandising slechts enkele voorbeelden van de projecten die ik kan doen.

Lees meer:
Videomarketing Rotterdam
Videoproducties Rotterdam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.